Yönetim Danışmanlığı

 Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Bağımsız, bilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde İş stratejisi, organik yapı ve iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların, güçlü yanların, iş fırsatlarının ve tehditlerin araştırılması ve tanımlanmasını, kuruluşun misyon ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak üzere uygun yönetsel önerilerin yapılmasını ve bu önerilerin uygulama süreci olan değişim yönetimi işlevinde destek verilmesini kapsayan hizmettir.

Yönetim Danışmanı Kimdir?

İşletmelerin sorunlarını çözme veya olanaklardan faydalanmalarını sağlamak üzere, işletmenin içinde bulunmayan bilgi, deneyim ve becerileri sağlayan ve bunun karşılığında ücret alan kişilerdir. Yönetim Danışmanı, bir veya birden fazla alanda uzmanlaşarak, bu alanlarda sağladığı tarafsız ve etkin bilgi, öneri ve uygulama desteğini müşterisinin gereksinimleri doğrultusunda uygular.

Yönetim Danışmanı Ne Yapar?

·         Müşteriye bilgi sağlar,

·         Müşterinin sorunlarını çözer,

·         Sorunun yeniden tanımlanmasını gerektirecek bir değerlendirme yapar,

·         Bulgular çerçevesinde önerilerde bulunur,

·         Müşteriye önerilerin uygulanabilmesi için destek sağlar,

·         Müşteri çalışanlarının, önerilere katılmasını ve önerileri sahiplenmesini sağlar,

·         Müşterinin benzer sorunları çözebilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve eğitimi sağlar,

·         İşletmenin verimliliğini kalıcı olarak arttırır.

Ne Zaman Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Almak Gerekir?

·         Rekabet gücünü arttırmada,

·         Kaynak kullanımını arttırmak / geliştirmek gerektiğinde,

·         İşletme körlüğünden kurtulmak istendiğinde,

·         Dünya standartlarında bilgi, teknoloji ve deneyimlere hızlı ulaşmak istendiğinde,

·         Kötü gün için iyi günde risk yönetiminde,

·         Doğma, büyüme, olgunluk, küçülme gibi işletmelerin önemli evrelerinde

  • Yönetim Danışmanlığı
  • Yönetim Danışmanlığı
DUYURU VE HABERLER
BAŞVURU FORMLARI
Yedirenk Tasarım Atölyesi