Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlık Hizmeti
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ile tüm kamu kurumlarında 'Stratejik Plan' hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.

Gerek 'Kamu' ve gerekse 'Özel Sektör' de faaliyet gösteren firmalar için son derece önemli olan bu hususta firmamız 'Stratejik Plan' hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. 

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ                             : 

BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ

 • Yasal yükümlülüklerin ve mevzuatın incelenmesi
 • Birimlerin Görev ve Fonksiyonları ve bunlara ilişkin ürün ve hizmetlerin belirlenmesi
 • Paydaş Analizi
 • Paydaşların tespit edilmesi
 • Paydaşları önceliklendirme
 • İç Çevre Analizi
 • Birimin yapısı
 • İnsan kaynakları
 • Fiziksel kaynaklar
 • Kurum Kültürü
 • Teknolojik yapı
 • Güçlü yönler
 • Zayıf yönler
 • Dış Çevre Analizi
 • Fırsatlar
 • Tehditler

SWOT (GZFT) Analizi

GELECEĞİN TASARIMI

 • Misyon
 • Vizyon
 • Temel Değerler (kuma değer katan ilke ve prensipler)
 • Stratejik Amaç
 • Stratejik Hedef
 • Strateji (Faaliyet-Proje)
 • Performans Göstergesi
 • Performans Ölçütleri

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 

MALİYETLENDİRME 

 • Stratejik Plan, Danışmanlık, Yönetim Danışmanlığı Kayseri
DUYURU VE HABERLER
BAŞVURU FORMLARI
Yedirenk Tasarım Atölyesi