Kurumsal Eğitim Programları

OGC, KOBİ ve Kurumsal boyutlu firmaların gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli eğitim ve seminerler vermektedir.

Verilen Eğitimler    : 

 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Alacak Tahsilatı Yönetimi
 • Finansal Okur Yazarlık
 • Stratejik Pazarlama
 • Ürün Fiyatlandırma Yöntemleri
 • Satış Geliştirme Stratejileri
 • SWOT Analizi Eğitimi
 • İşletmeler için Değer Zinciri Oluşturma Eğitimi
 • İnovasyon ve Yenilik Yönetimi
 • Maliyet Azaltma Teknikleri Eğitimi
 • İşletmeler İçin İş Planı Oluşturma Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • KOBİ'ler için Organizasyon Modelleri Oluşturma Eğitimleri
 • Liderlik - Durumsal Liderlik
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • İş Hayatında İletişim
 • Beden Dilini Etkili Kullanma
 • Takım Ruhu ve Ekip Sinerjisi Oluşturma
 • Zaman Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Pazarlama İletişimi
 • Etkili Geri Bildirim Verme
 • Karakter Analizine Göre Satış Teknikleri
 • Kurum İçi Koçluk
 • Yöneticiler için, Etkin Yöneticilik Eğitim Programı
 • Kişisel İmaj Oluşturma
 • Marka Oluşturma ve Marka Yönetimi
 • Pazarlama Yönetimi
 • Stratejik Planlama ve Yönetim
 • Vizyon, Misyon, Hedef ve Amaç Belirleme Eğitimleri
 • Rekabet Analizi
 • Proje Döngüsü Eğitimi
 • Temel İş Güvenliği Eğitimleri
 • ISO 9001KYS Temel Eğitim
 • Hibe Programları Eğitimi (Kalkınma Ajansları-KOSGEB-KKDK-TUBİTAK-AB Bprojeleri, vs…)
 • Kurumsal Eğitimler
 • Kurumsal Eğitimler
 • Kurumsal Eğitimler
DUYURU VE HABERLER
BAŞVURU FORMLARI
Yedirenk Tasarım Atölyesi