Etkin Yöneticilik & Kurum İçi Koçluk Programı

Katılımcı Profili : Orta-Üst Düzey Yöneticiler

Amaç : Yöneticilerin iş hayatındaki yönetsel becerilerini arttırmak ve kurum içi koçluk yaparak ‘Etkin Yönetici’ olmalarını sağlamaktır.
Teknikler : Anlatım, uygulama, egzersizler, oyunlar, rol oyunları.
Araçlar : Eğitim Notları, Testler, Eğitim Slaytlar, filmler.
Program Süresi : 3 Ay
Eğitim Süresi : a. 2 şer günlük 4 ayrı oturum ( 8 gün- 64 saat)
b. Kişiye özel 60-90 dakikalık seanslarda kapanış oturumu (Kariyer Koçluğu)
Katılımcı Sayısı : Her oturumda en az 4 en fazla 12 katılımcı
Fiyatlama : Kişi Başı 1.600 TL.+KDV

Program İçeriği :

• Her grup için programın toplam süresi 3 ay sürmektedir. Program içerisinde, 2 şer günlük 4 ayrı eğitim oturumu (8 Gün- 64 Saat) ve her kişi için, kişiye özel 60-90 dakikalık seanslar halinde kapanış oturumu (Kariyer Koçluğu), ‘BEN & BEN Testi Analiz Raporu Değerlendirmesi’ ve gelişim önerileri uygulanmaktadır.
• Eğitim öncesinde eğitime katılacak yöneticiler için, kendisi ve bağlı çalışanlarının yöneticisinin yönetsel becerilerinin değerlendirildiği ‘BEN & BEN Değerlendirme Testi’, Yöneticinin bireysel olarak yapacağı ‘BEN - Karakter Analizi Testi’ yapılır.
• Test Sonuçları eğitime katılacak yöneticilerle paylaşılır.
• ‘Yönetsel Yetkinlik Becerileri’ birbirlerine yakın olan kişilerden gruplar oluşturulması programın etkisi açısından önerilir.
• 2 şer günlük birbirini takip eden ilk 2 eğitim yapıldıktan sonra, katılımcı yöneticinin en az 1 aylık uygulama yapması için programa ara verilir.
• 2 şer günlük son eğitim grubu da birbirini takip eden 2 haftada yapılır ve sonrasında yöneticinin en az 1 aylık uygulama yapması için programa ikinci ara verilir.
• İkinci ‘BEN & BEN Değerlendirme Testi’ uygulanır ve sonuçlar tekrar yöneticiler ile paylaşılır.
• Programa katılan yöneticilerle kişiye özel 60-90 dakikalık seanslarda kapanış oturumu ve ‘Kariyer Koçluğu’ yapılarak program sonuçlandırılır.

Program içindeki Eğitimlerin Başlıkları :

1. Duygu Yönetimi
2. Ekip-Takım Ruhu Oluşturma
3. Etkin Geribildirim Verme
4. Kendini Geliştirme
5. Liderlik
6. Kurum içi Koçluk
7. İlişki Yönetimi

DUYURU VE HABERLER
BAŞVURU FORMLARI