Kurumsal Eğitim Programlarımız
OGC İletişim & Koçluk & Danışmanlık Hizmetleri, KOBİ ve Kurumsal boyutlu firmaların gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli eğitim ve seminerler vermektedir.

Verilen Eğitimler :

İşletme Sermayesi Yönetimi
Alacak Tahsilatı Yönetimi
Finansal Okur Yazarlık
Stratejik Pazarlama
Ürün Fiyatlandırma Yöntemleri
Satış Geliştirme Stratejileri
SWOT Analizi Eğitimi
İşletmeler için Değer Zinciri Oluşturma Eğitimi
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi
Maliyet Azaltma Teknikleri Eğitimi
İşletmeler İçin İş Planı Oluşturma Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
KOBİ'ler için Organizasyon Modelleri Oluşturma Eğitimleri
Liderlik - Durumsal Liderlik
Müşteri İlişkileri Yönetimi
İş Hayatında İletişim
Beden Dilini Etkili Kullanma
Takım Ruhu ve Ekip Sinerjisi Oluşturma
Zaman Yönetimi
Stres Yönetimi
Pazarlama İletişimi
Etkili Geri Bildirim Verme
Karakter Analizine Göre Satış Teknikleri
Kurum İçi Koçluk
Yöneticiler için, Etkin Yöneticilik Eğitim Programı
Kişisel İmaj Oluşturma
Marka Oluşturma ve Marka Yönetimi
Pazarlama Yönetimi
Stratejik Planlama ve Yönetim
Vizyon, Misyon, Hedef ve Amaç Belirleme Eğitimleri
Rekabet Analizi
Proje Döngüsü Eğitimi
Temel İş Güvenliği Eğitimleri
ISO 9001KYS Temel Eğitim
Hibe Programları Eğitimi (Kalkınma Ajansları-KOSGEB-KKDK-TUBİTAK-AB Bprojeleri, vs…)
DUYURU VE HABERLER
BAŞVURU FORMLARI