Doç.Dr. Nilsun SARIYER (Öğretim Üyesi, Pazarlama Doktoru)
Doç.Dr. Nilsun SARIYER (Öğretim Üyesi, Pazarlama Doktoru)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama bilim dalında müşteri şikâyetleri üzerine doktora tezi hazırladı. 2012 yılında Doçent oldu.

Tüketici davranışı, marka, hizmet pazarlaması, turizm pazarlaması, sosyal medya pazarlaması  konularında akademik çalışmaları bulunmaktadır. Bazıları aşağıdadır:

-          Müşteri Hizmeti, 2. Baskı, Beta Basım Dağıtım, 2011, İstanbul.

-           “Şikayet Çöz (A Proposal For E-Govermance)”, Cases on Adoption, Diffusion and Evaluation of Global E-Governance Systems: Impact at the Grass Roots, Edited by Dr. Hakikur Rahman, IGI Global Publishing, USA, 2011. Kitap Bölümü.

-          “Enerji Sektöründe Lojistik ve Yönetimi Enerji Entegrasyonu, Koridorlar ve Terminaller”, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Editörler Hakkı Eraslan ve Metin Türkay, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, Yayın No: 2009/1, İstanbul. Kitap Bölümü (Oktay Koç ile birlikte).

-           “Kutsal Yer Hacılığı- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda Yabancı Turistlerle Bir Araştırma”, International Journal of Social and Economic Sciences, 3(1), 2013, pp. 42-46.

-           “Characteristics that Form Customer Value in Banks: A Research on ATMs (Automated Teller Machine), Finance Challenges of the Future, Year VIII, No.9/2009, pp. 134-139.

-          “Televizyon Dizilerinde Marka Yerleştirme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, Kasım 2005, ss.117-137.

-          Çağrı Merkezi Tüketici Profili: Banka Çağrı Merkezlerinde Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10 Sayı 2, 2007, ss. 473-494.

Halihazırda İşletme, Pazarlama Yönetimi, İletişim Becerileri, Küresel Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Stratejik Yönetim dersleri anlatmaktadır.

Çeşitli eğitim ve danışmanlık projelerinde OGC İletişim & Koçluk & Danışmanlık Hizmetleri ile çözüm ortaklığı yapmaktadır.

 

DUYURU VE HABERLER
BAŞVURU FORMLARI